Zo blij met je steun groot of klein
nl

Privacy + Voorwaarden

PRIVACY POLICY
Walk4Hand neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus.

Communicatie via onze website
Informatie die ons via onze website bereikt, wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Communicatie per e-mail
De door u gestuurde informatie per e-mail wordt enkel door ons gelezen. De inhoud is geheim voor derden. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het vermelde adres.

Telefonische communicatie
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan u door ons telefonisch gecontacteerd worden met betrekking tot informatie over onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het vermelde adres. De informatie die u ons telefonisch verstrekt is persoonlijk en blijft geheim voor derden.

Communicatie tijdens onze diensten
Alle door u doorgegeven informatie wordt door ons geheim gehouden. Bij vragen van derden beroepen wij ons op het beroepsgeheim.

GDPR

Walk4Hand doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Walk4Hand houdt zich aan de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken en verzamelen uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de service te verlenen, dit:
– Om zo vragen per e-mail of telefoon te beantwoorden
– Om de donateur per e-mail op de hoogte te brengen over het verloop van het goede doel tot het einddoel is bereikt
– Het uitvoeren van administratie in verband met de donatie

Walk4Hand kan steeds wijzigingen uitvoeren aan de privacyverklaring en wijziging wordt per datum vastgelegd

ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Walk4Hand en de donateur.

- Donateur stemt in om vrijwillig een bedrag te storten via zijn financiële instelling naar het rekeningnummer van Walk4Hand
- Het bedrag wordt enkel gebruikt voor aankoop van Naked Prosthetics en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend
- Na de storting kan het bedrag niet terug gevorderd worden
- De actie loopt tot het doel is bereikt of het bedrag is behaald, daarna wordt alles stop gezet
- Walk4Hand is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die kunnen aangerekend worden door de financiële instelling bij een storting dit via online platform of andere mogelijkheden.
- Het gestorte bedrag wordt op een aparte rekening geplaatst die louter bedoeld is voor het bereiken van het doel en de aankoop van Naked Prosthetics
- Mocht er eventueel onenigheid zijn dient de donateur een klacht indienen schriftelijk te geschieden binnen de 2 dagen na de storting van het bedrag. Dit kan per e-mail of per post. Walk4Hand zal contact zoeken met desbetreffende donateur en verifiëren of de klacht gegrond is. Na dag 14 kan bij gegronde klacht het bedrag teruggestort worden aan de donateur en wordt de klacht definitief afgesloten.Privacyverklaringen algemene voorwaarden: 16/04/2023